Performance Technology Lab #1 – focus op technologie

In het eerste Performance Technology Lab legden de verzamelde podiumkunstenaars een grote diversiteit aan onderzoek aan de dag, toegespitst op hun individuele artistieke parktijken. Toch vielen er ook trends en overlappingen te ontwaren: zo bleken video mapping en motion tracking populaire technieken. Begeleiders Gertjan Biasino (die ook met een eigen project in het lab bezig was) en Jason Malone van BeamSystems zoomen in op de technologie die in de verschillende onderzoeken centraal stond.