Cat Smits

Theatermaker en actrice Cat Smits kwam op het idee voor een nieuwe voorstelling dankzij de dissertatie van haar partner en antropoloog Maja Hertoghs. De dissertatie, Intensities of the state, gaat over de Nederlandse asielprocedure. In de voorstelling die gemaakt zal worden, gebruikt Smits stellingen en ideeën uit de dissertatie.

Wat er voor Smits uitspong en haar inspireerde tot een voorstelling, is Hertoghs’ idee van ‘The state’s desire for a body,’ wat betekent dat de staat een agent nodig heeft, een persoon die de wil van de staat vertegenwoordigt door het spelen van een bepaalde rol en het dragen van het masker dat daarbij hoort. ‘De staat bestaat alleen maar zo lang iemand hem belichaamt.’

Dit gegeven vertaalt Smits naar een concept voor vier performers die meerdere maskers bespelen, die als canvas dienen voor een geprojecteerde tekst die de staat vertegenwoordigt. ‘Zo geef ik het idee van ‘belichaming’ vorm: de staat hangt in de lucht en is niet leesbaar tot de spelers hun lichaam ervoor lenen.’ Het onderzoek voor dit Technology Lab is: hoe kun je er met video mapping voor zorgen dat de choreografie klopt met de projectie? Hoe maak je projectievlakken met maskers? 

‘Tenslotte wil ik Hertoghs’ idee van ‘state intensity’ erin verwerken: de staat is op bepaalde plekken (overheidsgebouwen, gevangenissen, de grens) en voor bepaalde mensen (asielzoekers, mensen van kleur) sterker, intenser aanwezig dan voor anderen. Dat wil ik onderzoeken door daar met de intensiteit van lichamen en projecties vorm aan te geven.’