BIODATA TIJDENS THEATER

Voor haar afstudeervoorstelling ‘Ze is gestorven aan de duisternis’ doet interdisciplinair theatermaker Sophie Luiken onderzoek naar het zichtbaar maken van de binnenwereld van de toeschouwer. Tijdens het lab wil ze ontdekken wat de mogelijkheden zijn van een object op het podium dat kan reageren op data die tijdens de voorstelling naar het object gestuurd wordt. Door de hartslagen van het publiek meetbaar te maken en van invloed te laten zijn op het object, stelt ze de vragen: Kan er een dialoog ontstaan tussen de toeschouwer en het kunstwerk? Hoe ziet de binnenwereld van de toeschouwer er tijdens een voorstelling uit? En wat voor invloed heeft dit op de acteurs? Een onderzoek naar de relatie tussen acteur, technologie, publiek en interactieve objecten op het podium.