LIVE VIRTUAL REALITY

Abel Elkaar gaat in VR een individuele experience creëren, zonder het gevoel van collectiviteit, dat in het theater altijd aanwezig is, te verliezen. In het project Histories of Rapa Nui, over de geschiedenis van Paaseiland, wordt geprobeerd het publiek een nieuw perspectief te bieden op onze koloniale geschiedenis. Hoe kun je het publiek middenin een live VR experience zetten? Een nieuwe publieksopstelling die het publiek zowel een collectieve als individuele ervaring biedt. Kan je live cinema technieken combineren met VR? Een zoektocht naar hoe de vr video-ervaring live gemaakt kan worden en op welke wijze het publiek onderdeel van de scenografie kan zijn.