LIVE VIRTUAL REALITY

Abel Elkaar wil een experience creëren in VR zonder het gevoel van collectiviteit – dat in het theater altijd aanwezig is – te verliezen. In het project Histories of Rapa Nui, over de geschiedenis van Paaseiland, wordt geprobeerd het publiek een nieuw perspectief te bieden op onze geschiedschrijving. Hoe kun je het publiek midden in een live VR ervaring zetten? Een nieuwe publieksopstelling die het publiek zowel een collectieve als individuele ervaring biedt. Kan je live cinema technieken combineren met VR? Een zoektocht naar hoe VR video-ervaring live gemaakt kan worden en op welke wijze het publiek onderdeel van de scenografie kan zijn.