MOVING THE IMAGE

Hissy-Fit van choreograaf Christiaan Guerematchi draait om de gemoedstoestand die een emotionele uitbarsting als gevolg heeft. Centraal staat het gevoel van machteloosheid van mensen van kleur tegenover rassen-kaders van de dominante cultuur. Hij wil bijdragen aan de verruiming van het concept black identity in de dans. Daarvoor gebruikt hij Afrofuturistische esthetiek.
Afrofuturisme is een filosofie waarin zwarte mensen een werkelijke plek innemen binnen utopische scenario’s. De filosofie verkent de kruising tussen de Afrikaanse Diaspora met futuristische technologie. Gebruik van technologie is daarom in Hissy-Fit een essentieel onderdeel van het theatrale vocabulaire.
Christiaan onderzoekt samen met Tony Zacharias (scenograaf en video) hoe live- én vooraf opgenomen video’s te combineren, in hoeverre de bewegende performers ook het canvas voor projecties kunnen zijn en hoe licht en projectie kunnen samensmelten. Hissy-Fit maakt deel uit van het Moving Futures festival en gaat 24 maart 2022 in première in Frascati.