INTERACTIE VIA KOPTELEFOON

Als vervolg op Look Inside (IDFA 2019) wil Nadja van der Weide een audio-ervaring maken in de publieke ruimte. Werktitel: Common good #3-Senses of belonging. Een interactieve audio groepswandeling, gestuurd door het sociale gedrag en de sociale/morele keuzes van de bezoekers. Een sociaal experiment met 40 à 60 man publiek, op een plein of een andere openbare ruimte. De deelnemers doen oefeningen in sociaal handelen, krijgen opdrachten of vragen. Wat ze kiezen en doen bepaalt het verloop.
Nadja’s zoektocht is tweeledig. Welke technische middelen geschikt zijn, hangt af van de handelingen/acties/bewegingen die de deelnemers zouden moeten doen; welke acties de deelnemers kunnen doen, hangt af van wat de techniek mogelijk maakt. Nadja werkt aan de eerste schets van een scenario en test allerlei technologische instrumenten voor deze nieuwe interactieve audio-ervaring.