Pop-up objecten geanimeerd

Art Collective BetweenTwoHands (Erin Tjin A Ton & Gosia Kaczmarek) werkt op het grensvlak van beeldende kunst en theater. Voor een nieuwe theatrale installatie – naar het boek The World Without Us – experimenteren ze met mapping. Kunnen ze hun strak-witte wereld van papieren pop-up objecten transformeren in een woeste wildernis? Kan publiek zich vrij tussen de installatie door bewegen, zonder projecties te doorkruisen?

‘Mapping is nieuw voor ons. In het Lab onderzoeken we of dit voor ons de juiste techniek is. Door met mapping te spelen kijken we op een heel nieuwe manier naar onze objecten. Ieder vlak biedt mogelijkheid voor projectie. Hoe meervormiger het object, hoe complexer om te mappen. En als de installatie vanuit verschillende hoeken wordt bekeken, vergt ook dat weer extra animaties. Onze animatrice is er ook. Zij zal haar 2D-animaties soms perspectivisch moeten aanpassen, zodat ze over onze 3D-objecten heen ‘gevouwen’ kunnen worden. Alles bij elkaar impliceert het nogal wat voor het maakproces. Tegelijk lijken de animaties door ze te mappen veel tastbaarder. Dat biedt een heel nieuwe invalshoek en geeft input voor het creatieve proces.

Mapping vereist precisie. De contouren van het object moeten stabiel en statisch zijn. Terwijl onze pop-up objecten iedere keer bij openklappen verschuiven. Dat is een stevige hobbel om te nemen. Moeten we wel met papier werken? Of met statische objecten in plaats van pop-ups? Moeten we concessies doen aan de animaties? Aan de projectie? En hoe maken we de installatie geschikt om mee te reizen? We zitten nog helemaal vooraan in ons proces, alle tijd voor aanpassingen.

We onderzoeken verschillende software: eerst Millumin, heel geschikt voor mapping, daarna Isadora, met bredere mogelijkheden. Dit onderzoek biedt ons, los van alle inhoudelijke vragen, de kans om al voor aanvang van fondsenwerving een goede inschatting te maken. Hoeveel tijd vergt het maakproces? Welke techniek is nodig? Hebben we deskundige ondersteuning nodig? Dit lab geeft ons inzicht.’

Vanaf 2020 was de interactieve stop-motion animatie installatie Ecognosis te zien.