GEBROKEN LICHT

Over de maker(s)
Philip Vermeulen is een in Den Haag gevestigde Nederlandse kunstenaar die grootschalige installaties maakt als onderdeel van een doorlopend onderzoek naar het veranderen van psychologische toestanden door de manipulatie van primaire verschijnselen als licht, geluid en beweging.

Over het experiment
Voor zijn nieuwe installatie experimenteert Philip zowel bij iii (een door kunstenaars gerund gemeenschap platform in Den Haag) als in het herfstatelier van het Performance Technology Lab. Philip gaat aan de slag met een tafel vol motoren en projectoren. Het licht uit de projectoren wordt vervormd en gebroken door de beweging van draaiende motoren.
Er wordt geëxperimenteerd met verschillende beamers, licht intenties, aan sturingsmogelijkheden beeld en geluid. Daarnaast onderzoekt hij de performatieve kwaliteit en theatrale mogelijkheden; hoe verhoudt de installatie zich tot de ruimte, hoe verhoudt het publiek zich tot de installatie, waar ligt de focus en hoe beïnvloed je dat als makers.

Interview
“Eigenlijk is mijn onderzoek een spullenonderzoek, en een inhoudelijk onderzoek, en een locatie-onderzoek. Mijn installaties staan in galeries en musea, maar ook op bijvoorbeeld mediafestivals en geluidsfestivals, én je kunt er ook nog performances mee doen. Alle verschillende locaties hebben andere randvoorwaardes en eigen kijk- en luisterregels.”
Interview Philip Vermeulen Herfstatelier 2020